Een Friese vlag

Met regelmaat wordt ons de vraag gesteld – soms zelfs met een licht verwijtende ondertoon – waarom we op ons erf de Friese vlag voeren. Het antwoord komt altijd als een verrassing: het is niet de Friese vlag!

De vlag die op ons terrein wappert lijkt vluchtig beschouwd op de Friese, maar wie beter kijkt ziet drie verschillen: het aantal banen, de richting van de banen en de hartjes (die dus geen pompebl├¬den zijn). Het is dan ook niet de Friese vlag, maar de Ommelander vlag. De vlag van de ‘Ommelanden’ dus, de gebieden rondom de stad Groningen. Deze Ommelanden – waaronder Hunsingo, waarvan Den Andel deel uitmaakte – waren in een grijs, middeleeuws verleden onderdeel van de Zeven Friese Zeelanden: de kustlanden die door de Friezen werden bewoond.

De basis van de Ommelander vlag ligt in het Ommelander wapen dat door de Heren van de Ommelanden in 1579 was ge├»ntroduceerd. Deze Heren waren zich bewust van de oude Friese oorsprong van het gebied en ze baseerden hun wapen – mede om zich af te zetten tegen de stad Groningen – op de wapens van oude Friese koningen zoals Radboud. In deze periode noemden de Heren het gebied zelfs ‘Klein Friesland’. En de echte Friese vlag, zoals iedereen die kent? Die werd pas in 1830 vastgesteld en was eveneens gebaseerd op de wapens van de oude Friese koningen. De Ommelander vlag en de Friese zijn dus nauw aan elkaar verwant en hebben beide diepe historische (Friese) wortels.

We voeren dus niet de Friese vlag, maar de Ommelander vlag. De drie blauwe banen staan voor de drie zogenaamde ‘geprivilegieerde zijlvesten’ uit het Ommelander gebied: een drietal zijlvesten (middeleeuwse ‘waterschappen’) die in 1531 grote autonomie kregen. De elf harten staan voor elf ‘onderdistricten’ van de drie Ommelanden die Groningen toen kende, waaronder Hunsingo.

Daarmee is de vraag beantwoord. Op het erf wappert niet ‘de’ Friese vlag, maar: een Friese vlag!

Gritter